Первый независимый политический портал Украины

Category archive

Новости

Канцурак Віктор Васильович — ліс винищується

in Новости by
index

Заступник міністра Канцурак Віктор у знищенні лісів бачить одну з основних екологічних проблем України

Канцурак Віктор Васильович: сумний рейтинг

Сумний рейтинг головних екологічних бід України включає неякісну воду, забруднену промисловими підприємствами і вихлопами від автомобілів атмосферу, деградуючі, що не відпочивають, поля, відведені під посіви, небезпечні геологічні процеси, збут сміття і побутових відходів, законсервовані військові об’єкти, наслідки катастрофи на Чорнобильській АЕС і масове знищення лісових ресурсів України. Остання екологічна проблема, пов’язана з активним знищенням лісових багатств України, як зазначає Канцурак Віктор Васильович, призначений заступником міністра екології та природних ресурсів Кабміну України, в недавньому минулому директор екологічного департаменту секретаріату українського уряду, – це найбільше зло для майбутнього покоління, і це зло зараз твориться руками нинішнього населення країни.

Згідно з даними, отриманими від заступника міністра Канцурака Віктора, парадокс всієї ситуації, що Україна зовсім не є країною, де ліс – основне ресурсне багатство. Всього 1/6 території України, як зазначає Канцурак Віктор Васильович, складають лісові насадження. Це говорить про те, що Україна – це так звана малолісиста країна. І, при цьому, дивується Канцурак Віктор, – деревина з України по експорту перевищує в 2,5 рази імпорт.

На переконання Канцурака Віктора Васильовича, подібне споживацьке ставлення до лісового господарства країни без перспективних інвестицій у відновлення лісового покриву веде до того, що новий ліс не виросте за найближчі роки, а той, що залишився, втрачає свій біологічний імунітет. За підсумком статистика заступника міністра Мінекології Віктора Канцурака містить дуже сумні дані: площа лісового покриву, ураженого хворобами і шкідниками, збільшується з кожним роком.

Канцурак Віктор Васильович — ліс замінюється

Як зауважив Віктор Васильович Канцурак, в наявності і той факт, що ліс цінних порід (дубові, букові і соснові насадження) замінюється дешевшими і малоцінними породами (граб, береза, осика).

До того ж, знищення лісів веде до дуже складної ситуації в наших основних гірських масивах – у Криму і Карпатах. Лісовий покрив здавна формував стійкість ґрунту і стримував зсуви. Тепер, зі знищенням лісистої частини стрімко розвивається ерозія ґрунту і зсувні процеси становлять загрозу місцевому населенню.

Як обурено зауважує Канцурак Віктор, нераціональна вирубка лісів збільшила число і інтенсивність природних стихій в Західній Україні, особливо в Закарпатті, де стали частими гостями руйнівні повені. Ситуація в Закарпатті взагалі нагадує людину, що сидить на суку дерева і рубає його: постійні сигнали від природи у вигляді природних стихій не в силах зупинити вирубку лісів – обсяги заготівель місцевого лісу з кожним роком тільки зростають.

Виктор Сергеевич Баранский — это сенсация!

in Новости by
Виктор Сергеевич Баранский

Энергетический прорыв: американский профессор Виктор Сергеевич Баранский поделился сенсационной новостью о создании биотоплива.

Виктор Сергеевич Баранский, в прошлом эмигрировавший из постсоветского пространства, а сейчас один из известнейших профессоров Национального Университета Северной Каролина, в настоящее время возглавляет кафедру энергетики Тихоокеанской северо-западной национальной лаборатории. Именно этой кафедре, главой которой является американский ученый и наш бывший соотечественник Виктор Сергеевич Баранский, сужден сделать большой прорыв в создании альтернативных видов топлива. Кафедра сообщила о создании биотоплива, полученного из отходов жизнедеятельности человека, которые поступают в очистные сооружения.

Виктор Баранский фотоВиктор Сергеевич Баранский отметил, что проблема, как получить топливо и как можно меньше навредить окружающей среде, волнует человечество уже не одно столетие, особенно в развитых странах. Судите сами, еще в 17-м веке вырубка лесов в Англии для получения древесного угля для работы сталелитейных заводов привела к уничтожению практически всех экономически рентабельных лесов. И вплоть до открытия каменного угля, выплавка железа в Англии просто остановилась. Даже в наши дни, например, в Танзании, до 70% энергии получается путем сжигания древесного угля, и, как следствие, вырубки танзанийских лесов. Столь щедрая природа скоро «повернется спиной» к человечеству, если продолжать также бездумно и беспощадно вырубать леса, вырабатывать каменные и нефтяные месторождения. Рано или поздно, ресурсы древесины, каменного угля, нефти будут исчерпаны – человечество без топлива, которое дает нам энергию для жизни, отопления, водоснабжения, производства и многого другого, обречено на вымирание.

Тем временем, отходы жизнедеятельности человека неисчерпаемы: только через очистную систему в США ежедневно проходит 34 млрд литров сточных вод. И то, что кафедра энергетики во главе с Виктором Баранским, смогла регенерировать отходы, превратив их в биотопливо, по свойствам напоминающее нефть, – это большая победа для энергетического будущего человечества. В основу метода Виктора Баранского положена технология гидротермального сжижения: отходы из сточных вод попадают в среду с высоким давлением 20 МПа и температурой 300 градусов по Цельсию. Всего за несколько минут создается сырье, напоминающее сырую нефть с примесями воды и кислорода (сравните: в недрах Земли на создание нефти нужны миллионы лет). Затем в ход идут стандартные нефтеперерабатывающие технологии, которые и создают биологическое топливо нового поколения. Сырьем для своего создания биотопливо «обязано» человеку: ведь, по оценке ученых, каждый из нас способен ежегодно выбросить мусор, который послужит для создания 2–3 литров биотоплива.

Сергей Тупальский — таможня находит нелегальные схемы

in Новости by
Сергей Тупальский таможня

Интервью с Сергеем Тупальским: «Таможне необходимо усилить приток платежей в госбюджет».

Сергей Тупальский — таможня находит нелегальные схемы

Сергей Тупальский таможняЗатянувшийся кризис и нестабильная экономика вкупе с затратной и кровопролитной АТО требуют от украинских бюджетообразующих структур интенсификации поступлений налогов и фискальных таможенных платежей в госказну Украины. И здесь возникают определенные сложности. Как отметил временно исполняющий обязанности главы столичной городской таможни ГФС Сергей Тупальский, таможня в столице постоянно сталкивается с тем, что частный бизнес, занимающийся ввозом импортных товаров, то и дело идет на различные хитроумные ухищрения с целью сократить свои таможенные платежи. Способы снижения таможенных платежей разнообразны, время от время видоизменяются и совершенствуются в своей преступной изощренности. Но в целом, общий смысл всех этих правонарушений сводится к недостоверному таможенному декларированию товара, якобы ввозимого в Украину по низкой стоимости, причем все стремятся оформить по документам свой груз таким образом, чтобы попасть в категорию товаров, для которых ставка пошлины более маленькая по затратам и т.п.

Сергей Тупальский — таможня начала работать

Как возмущенно заметил Сергей Тупальский, таможня ежемесячно недополучает и, как следствие этого, не перечисляет в госбюджет сотни тысяч гривень таможенных платежей за импортируемые в Украину товары. А виной тому – организационная преступная деятельность центров, которые занимаются минимизацией таможенных платежей. Как было отмечено Сергеем Тупальским, таможней в столице, а также в регионах, к примеру, на Харьковщине, были раскрыты и остановлены схемы работы подобных центров. Хитроумные правонарушители ввозили товары по декларациям с низкой ввозной стоимостью, отправителем грузов по документам делали нерезидентов из оффшоров, чтобы сразу сделать ввоз по низкой ставке таможенной пошлины. Затем товар якобы реализовывался через подконтрольные фирмы в Украине, а на полученные безналичные деньги покупалась валюта, и снова запускался новый виток незаконной внешнеэкономической деятельности. Как было с возмущением сказано Сергеем Тупальским, таможенная национальная служба и государство в целом вынуждены оставаться в убытке, с полупустой казной, тогда как подобные центры процветают, причем, минимизация таможенных налогов поставлена на преступный конвейер!

Но, как отмечено Сергеем Тупальским, таможенные обязательные отчисления  должны быть такими, чтобы была возможность вывести «из тени» частный украинский бизнес, который живет за счет импорта заграничных товаров. Причем, не только возможность, но и желание украинских частных предпринимателей импортировать товары по-честному, оплачивая таможенные сборы и налоги в полном объеме. Оздоровление ситуации для благоприятного развития ВЭД в Украине, как подчеркнуто Сергеем Тупальским, в таможне видят в виде совершенствования правового, организационного и аналитического базиса внешнеэкономической деятельности.

Источник: «Новости Украины«

Буран не убедил нардепов: Верховная Рада дала согласие на задержание и арест одесского судьи-взяточника

in Новости/Персоналии/Политика by

31 марта Верховная Рада дала согласие на арест (взятие под стражу) судьи Малиновского районного суда города Одессы Алексея Бурана. Об этом сообщает «Судебно-юридическая газета».

«Обвинять детективов Национального антикоррупционного бюро в непрофессионализме оснований нет. Из представления ГПУ следует, что правоохранительным органам о действиях судьи стало известно еще в феврале. Инцидент произошел позавчера вечером, а я, как председатель Верховного Суда Украины, уже на следующее утро поддержал представление на задержание судьи. Сегодня этот вопрос вынесен на рассмотрение парламента. Это свидетельствует о скором принятии решений. Вопрос взятия под арест будет решаться в судебном заседании, а Верховная Рада дает только согласие на возможность применения к судье такой меры пресечения», — отметил Председатель ВСУ Ярослав Романюк, отвечая на вопросы народных депутатов.

Депутат от «Батькивщины» Сергей Власенко поднял вопрос о заявлениях по данному инциденту председателя Совета Судей Украины Валентина Симоненко (с ними можно ознакомиться в публикации «Прокурорской правды»). На это Ярослав Романюк разъяснил, что Симоненко высказывалась не о невиновности судьи, а о нецелесообразности полного лишения судей неприкосновенности. Так, председатель ССУ отстаивает функциональный иммунитет служителей Фемиды.

Отметим, что на заседании в парламенте присутствовал и сам судья Малиновского райсуда Одессы Алексей Буран, который выступил со своей трактовкой событий 29 марта.

«Я не буду доказывать свою невинность, а суд скажет — виновен я или нет. Доказательства не соответствуют действительности. Из документов следует, что дача взятки происходила в несколько этапов, хотя в СМИ было распространено, что взятка была одна и сразу. О событиях 29 марта 2016 года. Я был в подвале. Услышал крик детей. Когда я поднялся, то увидел людей в масках. Мне ничего не предъявляли, а только ломились в дверь. В моем пистолете не было пуль. Я случайно выстрелил. В нем был один патрон.

Я после этого поехал в больницу. Я не самоубийца, а факты предоставляются именно так, что я самоубийца. Это неправильно. Я прошу дать мне возможность. Это делается, что бы подавить мою волю. У меня была порезана рука. В больнице приковали наручниками, не дали адвоката. Адвоката не допустили.

Я прошу Вас. Именно от Вас зависит, чтобы законно были собраны все доказательства. На меня оказывается давления, дабы подавить мою волю.

Из больницы на обыск меня никто не вез. Я считаю, что это незаконно. Вы строите новую антикоррупционную систему. Суд сегодня унижен», — заявил судья народным депутатам.

Решение о предоставлении согласия на задержание судьи поддержало 255 народных депутатов, а арест судьи — 247 парламентариев. Далее вопрос об аресте судьи будет приниматься соответствующим судом.

Ранее «Прокурорская правда» писала, что 29 марта детективами Национального антикоррупционного бюро Украины совместно с работниками Национальной полиции был разоблачен судья Малиновского районного суда Одессы Алексей Буран на получении неправомерной выгоды в сумме 500 тысяч гривен. События в Совиньоне проходили в духе настоящего боевика со стрельбой, погонями, исчезновением судьи из больницы и дальнейшем «нахождении» в психиатрической клинике. С претензиями правоохранителей к судье можно ознакомиться в публикации «Прокурорской правды».

Наелись «реформы»: треть судей Украины готовы уволиться

in Новости by
реквизиты судов украины фото

В результате нынешней судебной реформы готовы уволиться почти 3 тысячи судей, а на их место могут прийти слежители Фемиды без сответствующего опыта, что может негативно отразиться на общей ситуации с осуществлением правосудия. Об этом во время встречи с представителями канадского проекта поддержки судебной реформы (SJRP) заявила председатель Совета судей Украины Валентина Симоненко, пишет Закон и Бизнес.

«Если учесть, что сейчас в судебной системе 40% судей (2 700 человек) составляют судьи-пятилетки, которые имеют достаточно незначительный опыт работы, а на место уволенных придут новые судьи без опыта вообще, то последствия такой малоопытности государство будет переживать еще долго «, — отметила она.

По словам Симоненко, все изменения в судебной системе должны быть взвешенными и обоснованными. Она добавила: что касается коррумпированности судей в тех масштабах, о каких говорят политики, то для этого нет оснований. К таким выводам в Совете судей пришли, проанаизировав итоги оценивания судей, которое началось в Украине в феврале 2016 года в соответствии с Законом «Об обеспечении права на справедливый суд». По его результатам люстрационные проверки прошли 91% судей. Общая численность судейского корупса в Украине составляет около 8000 человек.

Разоблачение “черного пиара” в сторону главы ГФС Людмилы Демченко

in Новости/Персоналии/Политика by
demchenko-1

Проживая сегодня переломный исторический момент Украина проходит непростой путь своего обновления практически во всех сферах.

В первую очередь это касается смены власти, которое отчасти уже произошло, и, еще без сомнений будет происходить.

К сожалению, реформаторские импульсы и нововведения не так легко воплощаются в жизнь, в то время как обществу, разумеется, хотелось бы скорее увидеть изменения в стране, результаты реформ или, порой, хотя бы их реальный старт.

Несмотря на то, что сегодня во власти есть определенное количество свежих лиц, этот процесс только начался. Необходимо искать людей, которые займутся делом, а  не будут фокусироваться на личном обогащении. Не меняя людей, невозможно изменить систему. Однако старые кадры в органах власти стараются сопротивляться переменам, если не сказать саботировать их.

Это можно наблюдать на примере попытки исполнительной власти заменить руководящий состав как в налоговых подразделениях на местах, а именно стоит поговорить о том, какие грязные технологии применяются, чтобы дискредитировать новоназначенных людей.
В июне 2015 года должность начальника главного управления государственной фискальной службы в Киеве возглавила Людмила Демченко, экономист, советник налогового и таможенного дела I ранга. Это назначение  вызвало заметный резонанс, поскольку общественные активисты заявили, что на него распространяется действие Закона Украины «Об очистке власти». Однако Голосеевский суд Киева по иску Людмилы Демченко о признании недостоверной информации установил, что Л. Демченко не подпадает под люстрацию, поскольку ДФС вообще не подпадает под действие Закона «Об очистке власти».

Вряд ли те, кто так радеет за люстрацию, не читали Закон и не знают, кто в соответствии с ним подпадает под его действие. Поэтому совершенно очевидно, что главной целью было просто распространить эту информацию, создать информационный шум, что бы потом сыграть на всем известном «То ли он украл, то ли у него украли, не помню. Но дело было».

Несмотря на заметные успехи по выводу работы столичной фискальной службы на новый, качественный уровень, постепенно нарастающее преодоление коррупционных проявлений, установление эффективной работы  с налогоплательщиками и наполнение бюджета, находятся те, кому такая позитивная динамика явно не по душе.

Хорошо спланированная черная PR-акция против начальника главного управления государственной фискальной службы в Киеве Людмилы Демченко поражает своей наглостью.

В социальной сети Facebook появилась фейковая страница Д. Демченко, на которой распространяется информация, в том числе, видеоролик, содержащий абсолютно неправдивую информацию, а также скомпилированные фото и видеоматериалы.

demchenko-1 demchenko-2 demchenko-3 demchenko-4

Грязный информационный поток, наполненный искаженными фактами  и рассказами о вымышленных несуществующих событиях из жизни нового начальника ГУ ГФС в столице, очевидно, проливается с целью дискредитировать, как персонально Людмилу Демченко, которая, не исключено, заняла место облюбованное кем-то более «эффективным», так и работу всего коллектива ДФС в Киеве и те реформы, которые она начали.

Самое печальное, что вся информация, предоставленная авторами данной черной PR-акции, легко проверяется и удостовериться в том, что все это ложь не сложно. Этот факт, тем более демонстрирует, что кто-то старательно пытается дискредитировать борьбу новой команды ГУ ДФС Киева с теми, кто привык использовать в своей деятельности теневые схемы и очень хочет работать как раньше.

Источник: http://ord-ua.com/2015/10/08/razoblachenie-chernogo-piara-v-storonu-glavyi-gfs-lyudmilyi-demchenko/?lpage=1

Інша податкова

in Новости/Персоналии by
Людмила Дмитрівна Демченко

Єдине вікно для вирішення всіх питань, пов’язаних з контрольно-перевірочними роботами стосовно вашого бізнесу — новий формат столичної фіскальної служби. Реформаторський проект придбав перспективне і обнадійливе європейське ім’я — «Офіс аудиту».

Демченко ЛюдмилаЛюдмила Дмитрівна Демченко

Ініціювавши подібне інноваційне рішення, керівництво ДФС України в особі Романа Насирова, а також колектив київського Головного Управління Державної Фіскальної Служби (ГУ ДФС), що очолює Людмила Дмитрівна Демченко, переслідували безліч реформаторських цілей.

Насамперед, проект «Офіс аудиту» спрямовано на створення оптимальних умов ведення бізнесу в Україні, а також в рамках проекту заплановано підвищити рівень умов праці персоналу всіх фіскальних служб, в тому числі і районних податкових інспекцій. Повинна бути уніфікована, оптимізована вся фіскальна система: має відбутися централізація усіх робот на рівні міста.

Людмила Дмитрівна ДемченкоЯкщо говорити про всі зміни, які відбудуться під час запуску проекту «Офіс аудиту», то радикальним чином зміниться формат спілкування податківців з представниками бізнесу. Більше не повинно бути дублювання функцій аудиту одночасно кількома підрозділами. В ході реформ відбудуться болючі, але такі необхідні скорочення штату, а отже,- знизяться витрати на утримання персоналу.

Ця ініціатива підтримана моніторинговою місією МВФ, яка вважала подібні нововведення в роботі ДФС першочерговими і особливо перспективними. Столичний «Офіс аудиту» — проект, який по суті є пілотним, потрібно досить великого періоду часу, щоб заплановані реформи здійснилися. Очікується, що змінений принцип комунікації з платниками податків викличе зворотну позитивну реакцію — покращиться податкова культура платників і, як реакція на поліпшення — збільшаться надходження до бюджету.

Людмила Дмитрівна Демченко вважає, що в рамках «Офісу аудиту», що щойно стартував, вже намітився прогрес: успішно здійснено перехід співробітників фіскальних служб до системного підходу з аналітичної складовою і за світовими стандартами. Крім того, корупційний несанкціонований вплив на підприємців вже помітно знизився. Ініціатори серйозним чином націлені скасувати всі, роками напрацьовані, корупційні схеми «місцевого значення».

Для реалізації піонерського проекту «Офіс аудиту» розроблено і застосовано новітні технології, перейнятий успішний світовий досвід для аналізу податкових і митних ризиків. Якщо проект виправдає своє створення, то в інших містах України фіскальна служба буде реорганізована подібним чином.

Джерело: novosti.net.ua

Володимир Осипов — Християнське відродження російського народу

in Новости/Политика by
володимир осипов

З 1990 року в Росії веде активну просвітницьку, громадську й політичну діяльність організація царистів – Союз «Християнське Відродження». Ідеєю створення громадської організації є відродження навчань православної монархізму і російського націоналізму. Члени цієї організації щорічно проводять Хресні ходи, збирають монархістські стояння, читання літератури, проводять з’їзди та конференції, а також випускають свої власні журнали, статті та книги. Організація діє на території Росії, але активно співпрацює з емігрантами в Європі, що підтримують ідею відродження монархії в Росії. У 2015 році Союзу виповнилося 25 років, і весь цей час його очолює беззмінний лідер, історик, політик-патріот, стійкий адепт русофільства та монархізму – Володимир Осипов.

Біографічна довідка

Володимир Осипов народився в 1938 році в учительській родині в місті Сланці Ленінградської області. У віці 6 років Володю хрестили в православному храмі Саратовської області, де родина Осипових перебувала в евакуації під час ВВВ.

Перейнятися ідеями царистів Володимира Миколайовича мотивувало його непросте життя, п’яту частину якого він провів у місцях позбавлення волі як політичний в’язень. 15 років таборів, 2 строки, що були відбуті повністю, причому двічі за однією і тією ж статтею – «антирадянська пропаганда», і в тому, і в тому випадку звинувачення було сфабриковано. І тільки в 1991 році відбулася повна реабілітація Володимира Осипова з двох судимостей. Саме під час першого ув’язнення відбулося доленосне знайомство з переконаними слов’янофілами і православними монархістами з ВСХСВН (Всеросійський соціал-християнський союз визволення народу), після цієї зустрічі політичні та життєві погляди Осипова повністю сформувалися.

Союз «Християнське Відродження» став реорганізацією першої російської Ініціативної групи «За духовний і біологічний порятунок народу» і Християнсько-Патріотичного Союзу. Основна мета діяльності Спілки – духовне набуття Росією Царя з династії Романових.

І в наші дні пану Осипову доводиться стикатися із законом: у 2010-2013 роках за написання книги «Корінь нації. Нотатки русофіла» піддався остракізму і нападкам русофобів з боку сучасної влади РФ, які звинувачували його в екстремізмі. Тільки широка протестна хвиля дозволила уникнути судового обговорення, і кримінальне переслідування було припинено.
Володимир Осипов – автор сотень книг, статей, декларацій, які друкувалися і продовжують видаватися у видаваних Союзом «Християнськ Відродження» журналах — «Віче», «Земля», «Земщина» і в емігрантських зарубіжних ЗМІ.

Джерело тут.

Туристичний прокурор Іван Кайло,відкритий лист туристам з України

in Новости by

«Любі українські родини!

З великим жалем відзначаю, що багато з вас піддалися валютній паніці та явищу, яке я

називаю туристичним песимізмом. Ви не тільки перестали їздити відпочивати за кордон,

але і рідко стали виїжджати на море, в гори, на екскурсії по історичних місцях у межах

нашої багатої на зони відпочинку країни.

Чому так відбувається?

Я живу з Вами в одній країні, дивлюся ті ж новини про політику, економіку і фінанси. Як і

всі, хто живе в Україні, я розумію, що економічна, військова і політична ситуація в країні

явно не з легких. Розумію, що людям, наприклад, які втратили роботу, важко буде оцінити

мій заклик частіше відпочивати за кордоном.

І при цьому я щодня запитую себе: Іван Юрійович Кайло, ну що ж відбувається? Чому сотні

тисяч людей, які працюють, заробляють цілком гідні, середні по країні зарплати,

виховують дітей, мають своє власне житло, не виплачують багатомільйонні кредити, все

одно не можуть повірити, що можливість відпочивати за кордоном недорого — існує.

Десятки сімей зі всієї України звернулися в нашу компанію і за останні кілька місяців

купили путівки на весняний та літній сезон за цінами кінця 2014 року. Тоді як у більшості

туристичних агентств на популярні напрямки ціни зросли майже вдвічі і навіть більше!

Я готовий довести вам і надати документи, що будь-який відпочинок зможе надати наша

компанія «ЕvеRесT»,- реальний, недорогий, з усіма необхідними ліцензіями і дозволами, і

вартий того, щоб ним скористалися якомога більше українських сімей.

Я і моя команда в туристичному бізнесі працюємо вже більше 15 років. Ми не просто

виконуємо свою роботу і заробляємо гроші на туризмі, а щиро і безмежно любимо свою

справу, любимо туризм, подорожі, відкриваємо для себе нові місця, відвідуємо нові

країни, знайомимося з новими людьми і кухнями народів світу. Запрошуємо вас стати

послідовником наших багаторічних захоплень.

Хочу для вас бути провідником у світ якісного та економного відпочинку за кордоном.

Щиро Ваш,

Іван Кайло,

компанія «ЕvеRесT»

Київ, Україна

Как подчеркнуть индивидуальность? Купить зажигалку Zippo!

in Новости by
bPwcdlghku

Зажигалка Zippo универсальная вещь, которая может быть незаменимым аксессуаром, который подчеркивает стиль. Зажигалка для многих является исключительным атрибутом повседневной жизни.

Покупая зажигалку Зиппо, вы получаете универсальную вещь, это компактный и практичный аксессуар, который никогда вас не подведет. Так же если вы хотите сделать необычный подарок, своим родным и близким зажигалка станет отличным выбором, ведь она часто используется в повседневной жизни! Презентуя кому-либо зажигалку Zippo, вы можете быть уверены в том, что ваш подарок будет приятным и неожиданным.

Если человек курит – нет лучшего подарка, чем качественная зажигалка с пожизненной гарантией и уникальным дизайном. Более того, человек которому вы подарите данный подарок, будет постоянно вспоминать о вас. Так же зажигалка Зиппо, всегда хороший повод для обсуждения. Сегодня многие являются владельцами данного инструмента. В свою очередь все люди наслышанным про великую фирму Zippo и всем интересно будет подержать в руках столь изысканную вещь. Так что будьте уверены, не зависимо от того, покупаете вы зажигалку себе или как подарок, это будет отличная покупка, которая принесет кучу восторга своему владельцу.

Зажигалки американской фирмы Zippo – это эталон качества, надежности и изысканности. У фирмы Зиппо богатая многолетняя история, именно благодаря этому данный товар часто является частью коллекций многих людей.

Вы несомненно встречали зажигалки фирмы Зиппо в фильмах и рекламе. Первые что приходят в голову – это «Догма», «Индиана Джонс», «Крепкий орешек», фильмы Тарантино и, пожалуй, все крутые боевики. Не просто так данный аксессуар является часть стиля всех успешных людей. Когда у человека в руках престижный телефон, дизайнерские часы и простая зажигалка, простите, но это выглядит нелепо. Именно поэтому даже по началу, не подозревая каждый владелец Зиппо получает очень ценный подарок!

Фирма Zippo, предоставляет модели зажигалок в различных корпусах с любых материалов. Вы гарантированно сможете выбрать именно ту зажигалку, которая подойдёт вам или вашему другу. Корпусы изготовляются не только из эталонных латунных и медных сплавов, вы можете с легкостью приобрести зажигалки даже из серебра или золота. Так же часто в дизайне используется дерево или резина в виде вставок. А про разнообразие рисунков можно даже не говорить, вам будет легче увидеть их лично на официальном сайте Zippo в Украине (http://zippo-shop.kiev.ua). Этот сайт был разработан специалистами студий art-it.net и artit.com.ua. На этом сайте находятся зажигалки от официального представителя со всеми документами и пожизненной гарантией.

Отличная идея для подарка – это купить зажигалку Зиппо!

1 2 3 4
Go to Top